[26.02.2020]

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі

 

Тренінг:  «Опанування програмним забезпеченням для створення інтерактивного уроку» 

 

Розробник: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ-ПРО» 

Код ЄДРПОУ 32525891, 

Адреса: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська будинок 34, корпус Г, офіс 201

Телефон: +380442474601

E-mail: office@av-pro.com.ua

www.av-pro.com.ua

 

Тривалість:  6 годин. 

 

Мета: вдосконалення навичок створення та проведення інтерактивних уроків в програмному забезпеченні інтерактивних дошок та дисплеїв

 

Форма підвищення кваліфікації: очна

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:

- цифрова;

- інформаційно-комунікаційна;

- компетентності у галузі техніки і технологій;

- інноваційності;

- навчання впродовж життя

 

Зміст

1. Особливості використання сучасних інтерактивних засобів у навчальному процесі

1.1. Особливості проведення сучасного уроку

1.2 Як засвоїти зростаючий обсяг інформації за обмежений час уроку?

1.3 Сучасні інтерактивні засоби навчання, їх виняткові переваги

 

2. Як максимально ефективно користуватися обладнанням інтерактивного комплексу та підтримувати його безперебійну роботу? Дисплеї інтерактивні – найсучасніший інструмент у школі. 

2.1. Особливості роботи з мультимедійними та інтерактивними комплексами, відповідність їх функціонування в навчальних закладах вимогам МОН та МОЗ.

2.2. Основні складові інтерактивного комплексу, їх підключення та налаштування:

2.2.1. Вимоги до персонального комп’ютера та його програмного забезпечення: найпоширеніші технічні несправності під час роботи комп’ютера з інтерактивною дошкою та шляхи їх оперативного вирішення; як оптимально налаштувати комп’ютер для роботи з інтерактивною дошкою?

2.2.2. Основні вимоги до проектора: техніка безпеки під час роботи з проектором; найпоширеніші технічні несправності під час роботи проектора з інтерактивною дошкою та шляхи їх оперативного вирішення; як правильно підключити проектор до комп’ютера та оптимально налаштувати його для роботи з інтерактивною дошкою? 

2.2.3. Підключення на налаштування інтерактивної дошки: техніка безпеки під час роботи з інтерактивною дошкою; різноманітність технологій інтерактивних дошок та особливості роботи з ними; як правильно підключити інтерактивну дошку до комп’ютера, здійснити калібрування інтерактивної дошки, як запустити програмне забезпечення інтерактивної дошки, як налаштувати мову інтерфейсу, як перевірити взаємодію комп’ютера з інтерактивною дошкою та виправити найпоширеніші помилки їх взаємодії?

2.3. Дисплеї інтерактивні: переваги використання в навчальних закладах.

 

3. Створення та проведення сучасних інтерактивних уроків у програмному забезпеченні інтерактивної дошки

3.1. Підготовка інтерактивного уроку в програмному забезпеченні інтерактивної дошки.

3.1.1. Особливості використання різноманітних інструментів програмного забезпечення під час створення інтерактивних уроків

3.1.2. Підготовка та використання інтерактивних ресурсів медіатеки вчителя

3.1.3. Створення мультимодальних інтерактивних презентацій із використанням тексту, текстових (мовних) інструментів, графіки, звуку, таблиць, математичних інструментів тощо на одній сторінці

3.1.4. Залучення учнів до інтерактивного уроку, шляхом включення відеороликів, анімації, гіперпосилань, віджетів, інтерактивних флеш-завдань,  математичних інструментів тощо

3.1.5. Особливості використання додаткових можливостей програмного забезпечення: створення різних видів скріншотів з імпортом безпосередньо на інтерактивну сторінку; запис голосу на диктофон для використання в інтерактивному уроці, запис та обробка відео 

3.1.6. Використання WOW-ефектів під час створення інтерактивного уроку: «Творчі ручки», «Фіранка», «Прожектор», «Розпізнавання геометричних фігур»; «Масштабування»; «Розпізнавання рукописного тексту», «Редагування тексту»; «Голосове озвучування тексту» тощо

3.1.7. Особливості створення та редагування інтерактивного контенту: різноманітність функціоналу та конкретні приклади його використання для створення уроків з різних предметів: застосування різноманітних ефектів, дій, анімації, групування, блокування, вирівнювання, упорядкування, відображення, дублювання, клонування, порядок об'єктів, гіперпосилання тощо

3.1.8. Можливості імпорту та експорту контенту інтерактивного уроку

3.1.9. Поради щодо оформлення інтерактивного уроку та його окремих сторінок: вибір стилю, фону, шаблонів, структури, інтерактивних інструментів тощо. Приклади створених інтерактивних уроків з різних предметів.

3.1.10. Пошук та використання ресурсів для створення інтерактивних уроків: користування глобальними порталами з медіатеками для викладачів; мультимедійними банками; цифровими освітніми ресурсами та сайтами з контентом для різних предметів; готовими педагогічно-програмними засобами з різних предметів

3.2. Особливості проведення інтерактивних уроків, створених у програмному забезпеченні інтерактивної дошки

3.2.1. Особливості використання різноманітних інструментів програмного забезпечення під час проведення інтерактивних уроків з метою максимального залучення до уроку всіх учнів

3.2.2. Використання інструментів анотації та малювання під час проведення інтерактивного уроку. Приклади.

3.2.3. Проектна робота учнів за допомогою інтерактивної дошки. Приклади

3.2.4. Проведення різноманітних видів опитування, перевірки знань; «інтерактивних змагань» у звичайному та багатоекранному режимах з можливістю перегляду та редагування вмісту інтерактивного уроку на двох-чотирьох екранах у спільному або конкурентному режимі. Приклади

3.2.5. Мозковий штурм - залучення всього класу до мозкової атаки. Приклади

3.2.6. Робота з офісними програмами під час проведення інтерактивних уроків. Приклади

3.2.7. Створення інтерактивного мережевого класу та особливості роботи в ньому. Приклади

3.2.8. Приклади проведення інтерактивних уроків вивчення нового матеріалу з різних предметів

3.2.9. Приклади проведення уроків закріплення вивченого матеріалу з різних предметів

3.2.10. Приклади проведення комбінованих уроків з різних предметів

3.2.11.Приклади проведення уроків перевірки знань з різних предметів з використанням гіперпосилань, віджетів, порядку об’єктів, завдань на визначення послідовності, відповідності, сортування, групування, вставляння пропусків, запам’ятовування, розвиток навичок обчислення, різноманітних видів тестування тощо

 

4. Практичні навички роботи з інтерактивною дошкою/дисплеєм: створення викладачами інтерактивних сторінок уроків

 

5. Демонстрація та обговорення створених інтерактивних сторінок уроків

 

6. Підведення підсумків. Відповіді на запитанняПриклад Сертифікату вчителя, яких видається після тренінгу:

 
Следующая статья »